Suteki Wood System, Service Flat.

Service Flat in Suteki Wood System:
Totaal 8.000 m², 66 appartementen, 2000 m² ondergrondse parking voor 70 wagens

Een ecologisch en sociaal bouwproject die de zorg voor ouderen combineert met een intergenerationeel samenleving.

Promotie van sociale interactie over de generaties heen en met de bewoners van het zorgcentrum voor mentaal gehandicapten die ernaast gelegen is.

Locatie:
Doornik, België

Suteki Home: Nice Life Style

Energie-efficiënt verbruik = ecologisch en  economisch interessant

Suteki Home heeft 3 type woningen gebaseerd op  het energieverbruik van een woning:

  • lage-energie woning
  • BEN-woning (bijna-energie-neutraal)
  • passief woning

Suteki Home past zich moeiteloos aan aan de steeds veranderende gezinssituatie.
Toekomstige renovaties en uitbreidingen kunnen ingetekend tijdens het ontwerpen.
Grote ruimtes kunnen eenvoudig verdeeld worden in kleinere kamers en omgekeerd.

Suteki Home gebruikt eenvoudige moderne ontwerpconcepten voor de integratie van hout als structureel en decoratief element.

Er is steeds de mogelijkheid om palen en balken uit het zicht te houden door ze te verwerken in het plafond.

Doorgedreven handhaving van de hoogste kwaliteitstandaarden.

Nauwgezette opvolging van ieder project van ontwerp tot afwerking door eigen personeel.

Suteki Home is gebouwd met het gepatenteerde palenbalkensysteem Suteki Wood System®, ontwikkeld in Japan en gecertificeerd door Europese instellingen.